Crna Gora

FUJIFILM Evropa - korporativni profil

Od proizvođača filmova do globalne visokotehnološke korporacije. Ponovo smo stvorili sami sebe.

  • Korporativna brošura

Open Innovation Hub Europe

A place for ‘co-creation’ of new values with business partners: Open Innovation through Fujifilm’s technical expertise and core technologies.